logo Klik Pasky závìsné systémy clip strip
maki klik-pasky   english clip strip cesky clipstripdeutsch clip strip pl  
klikpasky@klikpasky.cz

Proc Klikpasky produkty klikpasky cennik youtube klikpak kontakt klikpak


SAMOLEPICÍ DR®ÁKY
Pokud nenaleznete dr¾áky, které jste hledali, KONTAKTUJTE NÁS, proto¾e nabídku neustále rozšiøujeme o nové projekty a aplikace.

ZA FLEX 1 ZA 5050 ZA 5070 ZA 4033 ZA 3740
SAMOLEPICÍ DR®ÁKY flex1 Samolepící dr¾ák ZA 5050 Samolepící dr¾ák 5070 Samolepící dr¾ák 4033
Samolepící dr¾ák 3740

Šíøka x výška:  50 x 50mm
Výška lepu :           25mm

Horní èást dr¾áku tuhé PVC 250μm, dolní  s lepidlem ohebné PVC 50μm vhodné do balení.


Šíøka x výška
:  50 x 50mm
Výška lepu :           25mm


 Samolepící dr¾ák PVC 250μm, silný lep.

Šíøka x výška:  50 x 70mm
Výška lepu :           20mm


 
Samolepící dr¾ák PVC 250μm, silný lep.


Šíøka x výška
:  40 x 33mm
Výška lepu :          10mm


Samolepící dr¾ák PVC 250μm, silný lep.Šíøka x výška
:  37 x 40mm
Výška lepu :           11mm
Prùmìr otvoru:         7mm

 Samolepící dr¾ák PVC 250μm, silný lep.


ZA 3674 ZA  2844 ZA 2235  ZA  5451 ZA 5128 
Samolepící dr¾ák 3674
Samolepící dr¾ák 2844
Samolepící dr¾ák 2235

Samolepící dr¾ák 5451
Samolepící dr¾ák 5128
Šíøka x výška:  36 x 74mm
Výška lepu :           12mm


Samolepící dr¾ák PVC 250μm, silný lep.

 
Šíøka x výška:  28 x 44mm
Výška lepu :           14mm


Samolepící dr¾ák PVC 350μm, silný lep.


Šíøka x výška:  22 x 35mm
Výška lepu :           10mm


Samolepící dr¾ák PVC 350μm, silný lep.
 
Šíøka x výška
:  54 x 51mm
Výška lepu :           28mm


Samolepící dr¾ák  PET 275μm, velmi silný lep typu HOT-MELT. Materiál je netoxický, 100% recyklovatelný, pøátelský k ¾ivotnímu prostøedí.Šíøka x výška:  51 x 28mm
Výška lepu :           28mm


Vystu¾ený otvor, PET 300μm, materiál je netoxický, 100% recyklovatelný, pøátelský k ¾ivotnímu prostøedí.
 


ZA  4252 ZA  4454 ZA  5047 ZA  FLEX 2 ZA  2028
Samolepící dr¾ák 4252
Samolepící dr¾ák 4454
Samolepící dr¾ák 5047

Samolepící dr¾ák flex2
Samolepící dr¾ák 2028

Šíøka x výška:  42 x 52mm
Výška lepu :           29mm


Samolepící dr¾ák  PET 275μm, velmi silný lep typu HOT-MELT. Materiál je netoxický, 100% recyklovatelný, pøátelský k ¾ivotnímu prostøedí..

 
Šíøka x výška:  44 x 54mm
Výška lepu :           26mm


Samolepicí dr¾ák PVC 300μm,  velmi silný akrylový lep.
 Šíøka x výška:  50 x 47mm
Výška lepu :           19mm


Samolepící dr¾ák na tuby.  PET 275μm, velmi silný lep typu HOT-MELT. Materiál je netoxický, 100% recyklovatelný, pøátelský k ¾ivotnímu prostøedí.


Šíøka x výška:  36 x 40mm
Výška lepu :           26mm


Horní èást PET 275μm, dolní  s lepidlem ohebné PVC 50μm vhodné do balení. Materiál je netoxický, 100% recyklovatelný, pøátelský k ¾ivotnímu prostøedí.Šíøka x výška
:  20 x 28mm
Výška lepu :          12mm
Prùmìr otvoru:       9mm


Samolepicí dr¾ák, PVC 275μm, velmi silný lep.


ZA 2028P   ZA  3042 ZA  3053 ZA 3249 ZA  50100
Samolepící dr¾ák 2028p
Samolepící dr¾ák 3042
Samolepící dr¾ák 3053
Samolepící dr¾ák 3249
Samolepící dr¾ák 50100
Šíøka x výška:  20 x 28mm
Výška lepu :          10mm
Prùmìr otvoru:       9mm


Samolepicí dr¾ák, PVC 275μm, velmi silný lep. Pøíèné dìrování.

 

Šíøka x výška:  30 x 42mm
Výška lepu :          20mm
Prùmìr otvoru:      12mm


Samolepící dr¾ák na tuby.  PET 275μm, velmi silný lep typu HOT-MELT. Materiál je netoxický, 100% recyklovatelný, pøátelský k ¾ivotnímu prostøedí.
Šíøka x výška:  30 x 53mm
Výška lepu :          19mm
Prùmìr otvoru:     20mm


Samolepicí dr¾ák PVC 300μm,  velmi silný akrylový lep.Šíøka x výška:  32 x 49mm
Výška lepu :          15mm
Prùmìr otvoru:     11mm


Samolepící háèek PVC 350μm, velmi silný lep. Materiál je netoxický, 100% recyklovatelný, pøátelský k ¾ivotnímu prostøedí.

Šíøka x výška:   50 x 100mm
Výška lepu :          2x14mmSamolepící dr¾ák  PVC 250μm, velmi silný lep. Zdvojené úchytky.

 

ZA  50111 ZA  4751 ZA  BOT
Samolepící dr¾ák
Samolepící dr¾ák 4751
na pøipevnìní etiket nebo reklamních bookletù
Šíøka x výška
:   50 x 111mm
Výška lepu :          2x15mm


Samolepící dr¾ák  PVC 250μm, velmi silný lep. Zdvojené úchytky.
 
Šíøka x výška:  47 x 51mm
Výška lepu :    2 x 10mm


Samolepicí dr¾ák k balení krabic. PET 275μm, velmi silný lep.


Šíøka x výška
:  30 x 37mm
Výška lepu:         24-34mm


Dr¾ák na pøipevnìní etiket nebo reklamních bookletù k lahvím.

nahoru  
na horu

MAKI 2014      klikpasky@klikpasky.cz